Hva gjør vi?

Vi leverer tjenester til våre medlemsbedrifter, som driver med fagopplæring gjennom lærlingeordningen.

 

Lysthus ikon

Kontoret ble etablert i 1995 og har ca 90 medlemsbedrifter lokalisert i alle Lofot-kommunene.

Ikon av mennesker

Ved vårt hovedkontor på Leknes er vi for tiden 7 konsulenter og 1 lærling, som jobber med et 40-talls ulike fag.

Sjekkliste

Vår oppgave er å bistå lærling og bedrift med koordinering og kvalitetssikring av utdanningsløpet fram mot fagbrev.

Hjerteikon

I samarbeid med bedrifter og skoler jobber vi aktivt for rekruttering til de yrkesfagene som bedriftene i Lofoten trenger for å skape utvikling og vekst.

Hvem er vi?

Katrine Karlsen

Kvalitetsleder

 • Helsearbeiderfag
 • Service og administrasjonsfaget

 

Sten Roger Sandnes

Daglig leder

 • Teknologi – og industrifaget
 • Sjømatproduksjonsfaget

 

 

Jens Arne M. Andersen

Fagkonsulent / IT-ansvarlig

 • Elektrikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Tele- og datakommunikasjonsfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • IKT-faget

 

 

 

Arne H. Reiersen

 Fagkonsulent

 • Salgsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Kokkefaget
 • Ernæringskokk
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Låsesmedfaget
 • Bilfaget lette kjøretøy
 • Bilfaget tunge kjøretøy
 • Verneverdigefag

 

Kim-Verner Solstad

Fagkonsulent/ Kursansvarlig

 • Tømrerfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Sjømatproduksjon

 

 

 

Kristian Myrslett

Lærling i Service og Administrasjonsfaget

 

 

Adele Eilertsen

Fagkonsulent

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

 

 

 

Bengt Gulbrandsen

Fagkonsulent

Katrine Karlsen

Kvalitetsleder

 • Helsearbeiderfag
 • Service og administrasjonsfaget

 

Sten Roger Sandnes

Daglig leder

 • Teknologi – og industrifaget
 • Sjømatproduksjonsfaget

 

 

Jens Arne M. Andersen

Fagkonsulent / IT-ansvarlig

 • Elektrikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Tele- og datakommunikasjonsfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • IKT-faget

 

 

 

Arne H. Reiersen

 Fagkonsulent

 • Salgsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Kokkefaget
 • Ernæringskokk
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Låsesmedfaget
 • Bilfaget lette kjøretøy
 • Bilfaget tunge kjøretøy
 • Verneverdigefag

 

Kim-Verner Solstad

Fagkonsulent/ Kursansvarlig

 • Tømrerfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Sjømatproduksjon

 

 

 

Kristian Myrslett

Lærling i Service og Administrasjonsfaget

 

 

Adele Eilertsen

Fagkonsulent

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

 

 

 

Bengt Gulbrandsen

Fagkonsulent