Viktig informasjon om teorieksamen for praksiskandidater.

Informasjon om teorieksamen for praksiskandidater.
Den teoretiske eksamenen er en sentralgitt skriftlig eksamen på 5 timer, og den arrangeres to ganger per år (som regel første uka i desember og første uka i juni).

Informasjon om teorieksamen for praksiskandidater – Nordland fylkeskommune (nfk.no)