Verdensdagen for psykisk helse

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse over hele landet. I årets kampanje oppfordres vi til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Vi trenger å høre til. #lagplass

Sosial støtte kan redde liv, og vi har alle et ansvar for å lage plass til flere. Vi på TENK Lofoten jobber etter filosofien: Alle kan, med rett opplæring! Våre verdier passer godt inn i årets kampanje, en felles innsats mot ensomhet og utenforskap, bli med du også!

Sammen – Det er når vi jobber sammen at vi sikrer kraft til å oppnå målene våre.

Vise vei – Vi skal være en naturlig veiviser, ved å skape trygghet, støtte og veilede.

Hjerte – Vi legger våre hjerter i å være gode og inkluderende samarbeidspartnere.

Lofoten – Vi ønsker å være en god samfunnsbygger for trivsel, samhold, kompetansebygging og utvikling i Lofoten.

 

Psykevettreglene viser til gode tips for selvivaretakelse og seks tips for gode arbeidsdager kan være en nyttig påminnelse til våre lærlinger, medlemsbedrifter og også oss selv i arbeidshverdagen.