TENK Lofoten deltok på Nelfo’s Opplæringskonferanse

Nelfo en landsforening som organiserer elektrobedriftene i Norge. 6. og 7. februar i år ble Nelfo sin årlige opplæringskonferanse holdt i Bodø. Det var forøvrig første gang konferansen ble holdt i Nord-Norge. Et sentralt tema under konferansen var fagopplæring i elektrobransjen, i lys av den nye opplæringsloven som trer i kraft 1. august i år.

Elektrofaget er et av de største fagfeltene TENK Lofoten jobber med. Derfor var det naturlig for oss å delta på konferansen. Fra TENK Lofoten deltok fagansvarlig elektro Jens Arne Martnes Andersen, samt daglig leder Sten Roger Sandnes. Sistnevnte var også en av debattantene på scenen da innføring av den nye opplæringsloven ble diskutert.

Sten Roger deltok i paneldebatten. Foto: Jens Arne Martnes Andersen