Styret i Tenk Lofoten

STYRET:

Styreleder Monica Løvdal, Lofotentreprenør AS
Alf Einar Gjertsen, Hemmingodden Lofoten Fishing Lodge AS
Terje Kristiansen, Atlanterprodukter AS
Tone Knutsen, Flakstad Kommune
Katrine Skjerpan, Aqila AS
Marita Sedeniussen, Mosken Kystfiske AS

Vara medlem:
William Rasmussen, Rasmussen Kystfiske AS
Kim Unstad, Nordland Fylkeskommune v/ Vest-Lofoten Videregående skole