Læreplassgaranti

Nordland Fylkeskommune har sist høst vedtatt å innføre en ordning for elever med ungdomsrett og som har valgt yrkesfag.

Garantien om en lærlingeplass gjelder geografisk hele Nordland, og ikke på samme måte som det er for elever i videregående skole i dag.

Her garanterer NFK en elevplass i elevens region – hvor Nordland er delt i tre utdanningsregioner.

Mer informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/lareplassgaranti/

Søkere på læreplass som kan omfattes av garantien er:

► Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag
► Søker må være aktiv søker til læreplass
► Søker må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2
► En læreplassgaranti vil innebærer at elever som oppfyller kravene skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke

Utkast til kontrakt ser slik ut:

https://www.nfk.no/_f/p34/ie2d72636-1603-48e6-9e92-dbbc79564b7d/samarbeidsavtale-lareplassgarantist.pdf