Kvotestørrelse – Lærlingkvoter 2024

Kvotestørrelse – Lærlingkvoter 2024

Nærings- og fiskeridepartementet har avsatt kvoter til lærlinger i 2024. Til forskjell fra
foregående år vil torsk deles opp i torsk nord for 62° N og torsk sør for 62° N. Det vil si at
dersom lærlingen ønsker å søke om kvote på torsk, må det enten søkes om kvote på torsk
nord for 62° N eller torsk sør for 62° N. Kvoten for den enkelte lærling skal tilsvare ca. kr.
30 000 per år, og er på denne bakgrunn satt som følger:

Torsk nord for 62° N: 1,5 tonn
Torsk sør for 62° N: 1,5 tonn
Hyse: 2,0 tonn
NVG-sild: 4,4 tonn
Nordsjøsild: 4,7 tonn
Makrell: 2,2 tonn