Informasjon om voksentilbudene i Nordland

Er du over 25 år og ønsker gratis utdanning?

Da kan noen av disse tilbudene være for deg, følgende tilbud finnes for deg som kunne ønsket deg en utdanning:

 Stedsbasert tilbud

Utdanningsavdelingen ved NFK har utviklet et stedsbasert opplæringstilbud, med forbehold om at det blir nok søkere så planlegges det tre stedsbaserte og to samlingsbaserte opplæringstilbud for voksne skoleåret 2023/2024.

 Nettskolen i Nordland

Gjennom Nettskolen i Nordland har det også blitt utviklet et fleksibelt tilbud for voksne som har behov for opplæring. Dette er et fint tilbud for dem som er avhengig av å bo hjemme.

 Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring – MFY

NFK tilbyr også modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne, ordningen prøves nå ut ved følgende lokasjoner: Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Salten (Steigen, Meløy, Gildeskål), og på Helgeland (Rana og Brønnøy).

 Utdanningsløftet

Gjennom Utdannningsløftet gis det tilskudd til:

  • Personer uten rett til videregående opplæring
  • Tiltak for at personer som har studie- eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring kan ta et fagbrev (yrkesfaglig rekvalifisering).
  • Fagbrev på jobb (for personer som er i arbeid og som har noe praksis).

 

Les mer om voksentilbudene i Nordland (Ny fane)