Hvordan bli godkjent lærebedrift

Hva kreves for å bli godkjent lærebedrift?

  • Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at dere kan gi opplæring i kompetansemålene i faget.
  • Ha en faglig leder som har hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge for en god og allsidig opplæring. Faglig leder må som hovedregel ha fag- eller svennebrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Ved søknaden må faglig leders kompetanse dokumenteres. Veileder for faglig leder.
  • Det må gjøres en kartlegging av bedriften som viser sammenhengen mellom arbeidsoppgavene i lærebedriften og kompetansemålene i læreplanen for faget. jfr Opplæringslova §4-3. Denne kartleggingen legges ved søknaden som godkjenning som lærebedrift
  • Bedriften må søke om godkjenning som lærebedrift.

 

Når dere har ansatt lærling må dere lage en plan for den enkelte lærling, følge opp, veilede og gi lærlingen/lærekandidaten vurdering gjennom opplæringsløpet fram mot avsluttende prøve.

Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring for instruktør og faglig leder. Følg lenken under for mer informasjon.

https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/kurs-for-larebedrifter/

 

Ønsker du lese mer angående godkjenning som lærebedrift, da kan du gjøre dette ved lenken under.

https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/bli-larebedrift/