Henting av fagbrevet

For alle som har tatt fagbrev, og ønsker kompetansebeviset i fysisk form, så må hver enkelt bestille det fra Nordland Fylkeskommune; https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/vitnemal-kompetansebevis-fag-og-svennebrev/

NFK melder om at dersom kompetansebevis er bestilt, men ikke kommet etter lengre tid, må det gjerne meldes inn som avvik. Dette for at NFK kan få ordnet sine rutiner rundt dette. Avvik meldes via https://www.nfk.no/om-fylkeskommunen/avvik-varsling/