Forhåndsavtale om læreplass

Se vedlagt link for skjema forhåndsavtale om læreplass:

https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK153/