Fagbrevløftet i Vest-Lofoten

Har du ufaglærte ansatte i din bedrift, som ønsker fagbrev? – vi kan hjelpe!

I samarbeid kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, samt Vest-Lofoten Næringsforening og Lofotsenteret, ønsker vi i TENK Lofoten å informere om Fagbrevløftet i Vest-Lofoten.

Vi i TENK Lofoten vil derfor oppfordre ufaglærte ansatte til å ta fagbrev. Det finnes en rekke gode grunner for ansatte til å ta fagbrev, som også vil gagne bedriften. Fagbrev fører til økt fagkompetanse og forståelse for faget, samt at fagkunnskapen blir formalisert, noe man ser vil kunne bli enda viktigere i fremtiden.  Det er aldri for sent å få papirer på sin kompetanse.

Praksiskandidatordning

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, som mangler teori for å få fag- eller svennebrev.

– Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning hvor målgruppen er voksne som har jobbet lenge innenfor et fag.

– Kandidaten må ha bred arbeidserfaring i et lærefag.

– Kreves minimum fem års allsidig praksis i faget, altså bred arbeidserfaring.

– Kreves også bestått skriftlig eksamen i lærefaget (ikke fellesfag).

 

Frist for oppmelding til privatisteksamen våren 2024 er 1. februar. Vi ønsker tilbakemelding fra dere innen 15. januar dersom noen ønsker å melde seg opp, slik at vi får oversikt over kandidatenes behov.

Vi har søkt tilskuddsmidler fra Utdanningsløftet. Avhengig av tildeling av midler vil vi kunne tilby programfagundervisning og eksamenstreningskurs, både fysisk og digitalt. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært utelukkende positive.

Om det er noen som ønsker å ta fagbrev, eller vil ha ytterligere informasjon,

ta kontakt på sten@tenklofoten.no , mobil 90 72 66 41.