Fagbrevløftet i Vest-Lofoten

Har du ufaglærte ansatte i din bedrift, som ønsker fagbrev? – vi kan hjelpe!

I samarbeid kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, samt Vest-Lofoten Næringsforening og Lofotsenteret, ønsker vi i TENK Lofoten å informere om Fagbrevløftet i Vest-Lofoten.

Vi i TENK Lofoten vil derfor oppfordre ufaglærte ansatte til å ta fagbrev. Det finnes en rekke gode grunner for ansatte til å ta fagbrev, som også vil gagne bedriften. Fagbrev fører til økt fagkompetanse og forståelse for faget, samt at fagkunnskapen blir formalisert, noe man ser vil kunne bli enda viktigere i fremtiden.  Det er aldri for sent å få papirer på sin kompetanse.

Praksiskandidatordning

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, som mangler teori for å få fag- eller svennebrev.

– Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning hvor målgruppen er voksne som har jobbet lenge innenfor et fag.

– Kandidaten må ha bred arbeidserfaring i et lærefag.

– Kreves minimum fem års allsidig praksis i faget, altså bred arbeidserfaring.

– Kreves også bestått skriftlig eksamen i lærefaget (ikke fellesfag).

 

Om det er noen som ønsker å ta fagbrev, eller vil ha ytterligere informasjon,

gå inn på NFKs sider (ekstern lenke) Fagbrev som praksiskandidat – Nordland fylkeskommune (nfk.no)

eller ta kontakt med TENK Lofoten ved sten@tenklofoten.no , mobil 90 72 66 41.