Fagbrev-info på Lofotsenterets frokostmøte

Tirsdags morgen hadde Lofotsenteret frokostmøte, og vi i TENK Lofoten var tilstede for å gi informasjon om Lofotmodellen; Alle som har 5 års erfaring, med minst 80% stilling, kan melde seg opp (frist 1. februar) og ta en eksamen i slutten av mai, med påfølgende fagprøve til høsten. Resultatet er fagbrev!

Om noen ønsker informasjon, er det bare å ta kontakt med Bengt Gulbrandsen, bengt@tenklofoten.no

 

           

Stor takk til Katrine Kjølseth Brattli/ Katvin media for flotte bilder!!!