Ekstratilskudd til formidling av søkere som lærling i 2023

Nordland fylkeskommune tildeler midler fra Utdanningsdirektoratet til kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring. Formålet med tilskuddet er å sikre at alle elever som er formelt kvalifisert skal få læreplass.

Tilskuddet gjelder søkere til læreplass som:

  • Har søkt om plass som lærling i 2023, som har fremdeles status til formidling og ikke etablert lærekontrakt i fagsystemet for videregående opplæring Vigo pr. 25.09.2023
  • Har rett til videregående opplæring jf. §§3-1, 4A-3 Opplæringsloven (ungdomsrett og voksenrett)
  • Har takket ja til tilbud om vg3 i skole høsten 2023

 

Mer info: Les mer på NFK her (åpnes i ny fane)