De grønne øyene

Framtidas Lofoten drives på fornybar energi. Det er attraktivt å bo her, vi har et bærekraftig reiseliv og et livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål.

https://degronneoyene.no/