Bransjetreff Helse

Fredag 08. desember arrangerte Vest-Lofoten VGS og TENK Lofoten bransjetreff for helsefag.

Det blei en flott samling og et godt oppmøte med representanter fra ulike tjenester i Vestvågøy kommune, Flakstad kommune og NLSH.

Tema for dagen var rekruttering og samarbeid rundt faget Yrkesfaglig fordypning (YFF), og gjennomgang av ny opplæringslov. Innlegg fra bransje, skole og TENK Lofoten samt gruppearbeid ga et bredt erfaringsgrunnlag, og vi fikk et godt innblikk i hvilke hovedutfordringer vi står ovenfor. Disse blir våre satsningsområder i 2024.

Dagen ble avsluttet med presentasjon av skolens fantastiske lokaler for helsefag.

Vi sier enstemmig ja takk til flere lærlinger innen helsefag- dette er et utrolig spennende, givende og ikke minst viktig yrke!