Åpning av Prøvestajonen på Leknes

Fredag 26. januar ble den nye prøvestasjonen til PRØV Lofoten AS åpnet på Leknes.

Arne Reiersen og Jens Arne Martnes Andersen ved TENK Lofoten kunne fortelle om en langvarig jobb for å få dette til, arbeidet startet for 8 år siden! Gleden var derfor naturligvis stor når alt nå er klart. Å få en prøvestasjon på Leknes, betyr at elektrolærlinger nå kan ta fagprøven lokalt, istedet for å måtte dra til Melbu.

 

Arne Reiersen, Jens Arne Martnes Andersen (TENK Lofoten) og Thomas Engebretsen (Lofoten Elektro).

Sensor Bent Windsrygg, fagarbeidere Sander Dahlberg, Eline Rist og Sunniva Johansen, samt sensor Alexander Rystad.

De tidligere lærlingene Sander Dahlberg, Eline Rist og Sunniva Johansen var de tre første til å gjennomføre fagprøven ved prøvestasjonen, og alle tre besto med glans! Vi gratulerer!!