TENK Lofoten har ansatt Bengt Gulbrandsen som fagkonsulent.

TENK Lofoten ønsker Bengt Gulbrandsen velkommen som fagkonsulent. Bengt kommer fra Avinor og jobben som AFIS-fullmektig i tårnet ved Leknes Lufthavn, og har vært ansatt i Avinor siden 1998.

Det norske samfunnet trenger flere og flere fagarbeidere i fremtiden, og TENK Lofoten ønsker å øke fokuset på yrkesfag. I den forbindelse økes staben, for å stå bedre rustet til de utfordringer vi vet vil komme i nær framtid.

Med sin bakgrunn fra tårnet Bengt erfaring fra blant annet opplæring av nye aspiranter, arbeid med prosedyrer og instrukser, samt sikkerhet og effektivitet. I tillegg har han hatt mange roller og verv sivilt, blant annet fra fotballen, som veileder, styrearbeid og kursinstruktør. Denne brede kompetansen vil komme til nytte for oss her i TENK Lofoten, og vi ønsker ham hjertelig velkommen.