Stillaskurs 2-5 meter

Dato:

Varighet:

Sted:

Pris:

*Lærlinger hos TENK Lofoten får 50% avslag på alle kurs

 

Om kurset

  • 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter og inntil fem meter
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.
  • Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter.

 

Meld din interesse eller få mer informasjon om kurset