Lift kurs klasse A og B

Dato:

Varighet:

Sted:

Pris:

*Lærlinger hos TENK Lofoten får 50% avslag på alle kurs

 

Om kurset

  • Hva er en lift/personløfter? Med lift/personløfter mener vi arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv, konstruert for å løfte eller transportere personer
  • Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen, gjennom en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift/personløfter
  • For å ha rett til å bruke personløfter må du ha gjennomført praktisk og teoretisk opplæring, med fokus på disse temaene: – Oppbygging – Betjening – Bruksegenskaper – Bruksområder – Vedlikehold og kontroll

 

Meld din interesse eller få mer informasjon om kurset