Arbeidsvarsling 2

Dato:

Varighet:

Sted:

Pris:

*Lærlinger hos TENK Lofoten får 50% avslag på alle kurs

 

Om kurset

  • Dette kurset er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet, og som har ansvaret for søknader til kommunen/Statens veivesen.
  • Lover og regler.
  • Skiltforskriften kapittel 14.
  • Grave- og arbeidstillatelse.
  • Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner.
  • Hensikt med ulike typer varsling.
  • Krav til varslingsutstyr. Virkemåte for ulike typer sikring, samt når disse kan/skal anvendes.
  • Krav til arbeidsstedet.
  • Fremkommelighet for alle.
  • Kontroll og sanksjoner.

 

Meld din interesse eller få mer informasjon om kurset