Hvordan bli lærebedrift?

Fag- eller svennebrev

Enhver virksomhet som kan gi opplæring innenfor fag som fører fram til et fag- eller svennebrev, kan søke om å bli helt eller delvis godkjent som opplæringsbedrift.

 

Kvalifisert faglig leder

Lærebedriften må ha en kvalifisert faglig leder med ansvar for opplæringen. Normalt vil fag- eller svennebrev være dekkende eller minimum 6 års allsidig praksis.

 

Fleksibel ordning

Kan bedriften bare gi opplæring i deler av læreplanen kan dette løses gjennom et samarbeid med Opplæringskontoret.

 

Vi hjelper deg

Opplæringskontoret er behjelpelig under hele prosessen, fra søknad om godkjenning og i det videre arbeidet med lærling.

 

HVOR
FOR

LÆRE
BED
RIFT?

Bedriften bidrar til å sikre bransjens framtid ved å utdanne fagarbeidere.

Dere tilfører bedriften ny kompetanse, ungdom har ofte mye å bidra med når de slipper til.

Bedriften gir opplæring til lærlingen/lærekandidaten som igjen bidrar til verdiskaping i virksomheten.

Rekruttering av nye medarbeidere.